Ekonomiska konsekvenser av Napa

Ekonomiska konsekvenser av Napa

Medan North Bay bränder fortsätter att brinna har företagsledare, bankirer och ekonomiklockare börjat tänka på återhämtning och vilken form det kan ta under kommande veckor och månader.

Gary Hartwick, VD för Exchange Bank, sa det största behovet både före och efter katastrofen är för bostäder, och nu med cirka 2 854 hem förstörda hittills inom stadsgränsen för Santa Rosa ensam, är behovet ännu större.

‘Vart kommer människor att bo, speciellt vår lokala personalstyrka. De av oss inom banksektorn tillsammans med försäkringsbärare och FEMA-tjänstemän väntar fortfarande på federal katastrofhjälpsrådgivning om regleringshjälp. Just nu måste vi alla arbeta genom rengöringsprocessen innan byggandet kan börja. ‘

Hartwick sade att Exchange Bank har en historia att hjälpa till att återuppbygga samhället som går tillbaka till jordbävningen 1906 och är redo att göra det igen.

Han sa att banken redan har infört en rad åtgärder för att hjälpa sina kunder, inklusive låga räntebindningsräntesatser, övertagande av utestående krediter, betalningsförskjutningar och ränta dra bara ner nödlönen upp till $ 5 000.

‘Vi hjälper även dem som inte har ID-kort, kreditkort och checkböcker förlorade eller förstörda får tillgång till sina medel och har betalat in checkar till andra institutioner under denna kris.

‘Vad vi behöver nu är att staden och länet ska strömlinjeforma och införa ett fördjupat tillståndssystem för att hantera översvämningen av nybyggnation och ombyggnad av applikationer som snart kommer fram.’

Bank of America Merrill Lynch Nord Bay Market Senior Vice President Massey Bambara sa, ‘Vi är glada över att mobila banker och andra applikationer gör det enklare för kunderna att ha en länk till sina konton och göra betalningar. Vi förstår också att avbetalningar kan missas Vi är medvetna om vad som kan hända när tillgångar går förlorade och personliga medel är täta. Vi är alla i det här tillsammans och måste hjälpa varandra att komma igenom det.

‘Många som har bott i området under ett antal år kan dra nytta av ökat eget kapital och värdering av sina hem och kommer att dra nytta av försäkringsutbetalningar. Men vissa kan besluta att lämna regionen för att börja om. Storleken på detta går, eller lämnar inte området, kommer att närma sig starkt här lokalt. ‘

Han sa att en annan aspekt är hur många arbetare som kommer att påverkas av denna katastrof, och hur länge. Var är stugan för fördrivna arbetstagare eller kommer att kräva så stor arbetskraft kommer att behöva importeras från andra områden, tillsammans med ytterligare byggföretag för att hjälpa till att hantera denna utbredda kris. Även med den höga kostnaden för arbetskompensation ser han inte detta som en avtalsbrytare för byggare och utvecklare. Men hög efterfrågan och lägre utbud kan ge upphov till ett tryck på bostadskostnaderna under återhämtningen.

‘De som tidigare handlade på K Mart kommer nog inte att gå till butiker i andra län, utan snarare stanna lokalt. Men det kan ha en negativ inverkan i år på semesterutgifterna.