Eastside Coalition and Police Meet

Eastside Coalition and Police Meet

Sedan Eastside-samhällets koalition startade dessa program har de sett samhället blivit säkrare och statistiken tillbaka det.

chef och statistiken visar att det östliga samhället är ett av de lägsta brottsområdena i Wichita Falls, så när du går till statistik finns det mycket liten brottslighet här, sade Beverly Ellis med Eastside Coalition. Vi har incidenter av brott och brottslig avsikt och beteende. Det är inget i jämförelse med andra delar av staden.

tror att det ger människor möjlighet att känna till polisavdelningen, sade Keith Norman, även med Eastside Coalition. Polisavdelningen får möjlighet att känna folket. Då tror jag att det bygger en ömsesidig respekt och förtroende för varandra.

Hjälp dem att vara säkra i samhället, sade Norman. att veta om de behöver hjälp, eller om de bara vill prata med polisavdelningen om att de är öppna och de kan göra det. vill försäkra att i Wichita Falls att vårt samhälle känner sig tryggt och att de kan prata med poliser eftersom det här är deras polisavdelning.